Model szpitalnego oddziału ratunkowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model szpitalnego oddziału ratunkowego

Abstrakt

Artykuł omawia prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego w świetle Ustawy o "Państwowym Ratownictwie Medycznym" z 2006 roku oraz rozporządzeń wykonawczych. Analizuje rozwiązania przestrzenne na tle franko-niemieckiego oraz anglo-amerykańskiego modelu oddziału ratunkowego. Opisuje przykład rozwiązań modernizacyjnych szpitala powiatowego w Kwidzynie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Architektura i technika a zdrowie, VII Międzynarodowe Sympozjum / Architecture, technology and health. 7th International Symposium, Gliwice, 21.09.2010r. strony 9 - 18
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bąkowski J.: Model szpitalnego oddziału ratunkowego// Architektura i technika a zdrowie, VII Międzynarodowe Sympozjum / Architecture, technology and health. 7th International Symposium, Gliwice, 21.09.2010r./ ed. ed. Krzysztof Gerlic. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010, s.9-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi