Model tests and stability calculations of shallow foundations resting on non-cohesive subsoil - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model tests and stability calculations of shallow foundations resting on non-cohesive subsoil

Abstrakt

Przedstawiono metodykę i charakterystyczne wyniki własnych badań modelowych przeprowadzonych z wykorzystaniem techniki PIV. W analizach numerycznych przeanalizowano trzy kryteria wytrzymałości gruntu na ścinanie i ich wpływ na wyniki ilościowe i jakościowe. Obliczenia analityczne oparto na koncepcji ESE. Zestawiono i przeanalizowano zgodność wyników badań modelowych, analiz numerycznych i obliczeń analitycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Geotechnics in Maritime Engineering. Vol. 2 strony 1043 - 1048
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zadroga B., Malesiński K.: Model tests and stability calculations of shallow foundations resting on non-cohesive subsoil// Geotechnics in Maritime Engineering. Vol. 2/ ed. ed. Z. Młynarek, Z. Sikora, E. Dembicki Gdańsk: Pol. Comitt. Geotech. ; Gdan. Univ. Technol., 2008, s.1043-1048
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi