Model tworzenia wartości w logistyce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model tworzenia wartości w logistyce

Abstrakt

Ważnym zadaniem zarządzania logistycznego jest budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na bazie zdolności łańcucha dostaw (łańcucha logistycznego) do tworzenia wartości. Osiągnięcie oczekiwanego poziomu wzrostu wartości w procesach logistycznych wymaga połączenia wartości z użytecznością, szybkością działania i efektywnością kosztową. W pracy przedstawiono model procesu tworzenia wartości w działaniach logistycznych, w którym wyodrębniono fazy procesu dodawania wartości, począwszy od nabycia surowców, a skończywszy na obsłudze posprzedażowej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 294 - 299,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Tubielewicz A., Forkiewicz M.: Model tworzenia wartości w logistyce// Logistyka. -., nr. 5 (2011), s.294-299
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi