Model wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników w odpłatnych formach kształcenia szkoły wyższej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników w odpłatnych formach kształcenia szkoły wyższej.

Abstrakt

Zaprezentowano model rachunku kosztów i wyników, który może być przydatnym narzędziem do podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem odpłatnych form kształcenia. Konstrukcja tego rachunku została zaadoptowana do świadczenia odpłatnych usług edukacyjnych szkoły wyższej. W końcowej części zaprezentowano proste formuły matematyczne pozwalające określić wielkości progowe w odniesieniu do liczby studentów, opłat za studia, kosztów stałych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG nr 1, strony 145 - 150,
ISSN: 1644-499X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Postrach K.: Model wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników w odpłatnych formach kształcenia szkoły wyższej. // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG. -Vol. 1., (2002), s.145-150
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi