Model zarządzania zasobami wiedzy w środowisku oceny technologii informatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model zarządzania zasobami wiedzy w środowisku oceny technologii informatycznych

Abstrakt

Celem pracy jest prezentacja modelu zasobów wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. Na wstępie zaprezentowano koncepcje systemu agentowego do oceny technologii informatycznych opracowanego w Zespole Zarządzania Technologiami Informatycznymi. Następnie scharakteryzowano model proponowanych dla potrzeb systemu baz wiedzy. Opracowany model został następnie poddany weryfikacji w środowisku oceny technologii informatycznych stosowanych do wspomagania zarządzania technologiami informatycznymi. W tym celu przeprowadzono trzy eksperymenty obejmujące ocenę standardowych funkcjonalności systemów, dodania nowych funkcjonalności oraz wskazania na wpływ środowiska przedsięwzięć informatycznych na przeprowadzenie takiej oceny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi strony 403 - 412
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Sitek T., Orłowski C.: Model zarządzania zasobami wiedzy w środowisku oceny technologii informatycznych// Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi/ ed. redakcja: Cezary Orłowski, Zdzisław Kowalczuk, Edward Szczerbicki. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2008, s.403-412
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi