Modele biomechaniczne układów mięśniowo-szkieletowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modele biomechaniczne układów mięśniowo-szkieletowych

Abstrakt

Zakres niniejszej pracy obejmuje: 1) przedstawienie podstawowych cech fizjologicznych będących podstawą do zamodelowania zachowania pojedynczego mięśnia szkieletowego (biomechanika mięśnia szkieletowego) oraz zespołu mięśni (biomechanika zespołu mięśni szkieletowych); 2) zaprezentowanie sposobu modelowania zachowania mięśnia szkieletowego obłego (wrzecionowatego) i pierzastego oraz układu mięśni jednostawowych i dwustawowych; 3) sformułowanie podejścia do projektowania urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Od metody elementów skończonych do mechatroniki strony 93 - 104
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wojnicz W.: Modele biomechaniczne układów mięśniowo-szkieletowych// Od metody elementów skończonych do mechatroniki : Monografia naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Edmunda Wittbrodta/ ed. K.Kaliński & K.Lipiński Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2017, s.93-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 119 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi