Modele biznesów jako nowy obszar badań w naukach o zarządzaniu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modele biznesów jako nowy obszar badań w naukach o zarządzaniu

Abstrakt

Prowadzone od jakiegoś czasu badania modeli biznesu oraz zbliżająca się 15 rocznica pojawienia się tego zagadnienia w Polsce stały się impulsem do podjęcia próby podsumowania dotychczasowych głównych obszarów badań oraz nakreślenia kierunków dalszych prac eksploracyjnych. Określono cztery nurty dotychczasowych badań modeli biznesu: definiowanie i struktura modelu biznesu, typologia modeli biznesów, innowacyjność modeli biznesów oraz relacja model biznesu – strategia. W zakresie pierwszego nurtu opisano zagadnienie definiowania oraz wyłoniono strukturę modelu biznesu. W drugim nurcie po omówieniu licznych ujęć rodzajowych wskazano na dwa istotne cele – komercyjny i naukowy – formułowania modelu biznesu. W przypadku celu naukowego konieczne jest inne, staranniejsze i bardziej wszechstronne podejście. Charakteryzując trzeci nurt, innowacje modelu biznesu ujęto pojęciowo i rodzajowo oraz zaznaczono wartości dla klientów i nie-klientów jako podstawę innowacyjności modeli biznesu dodając, że sukces daje pakiet innowacji. W ostatnim nurcie badań wskazano, że model biznesu i strategia biznesu to dwa ontologiczne indywidua, które łączą silne związki zgodności celowej i kompatybilności. Analiza relacji uprzedniości – następczości umożliwiła wskazanie, że na osi czasu trwania biznesu model biznesu poprzedza strategię biznesu. W końcowej części opracowania sformułowano propozycję dalszych kierunków prac, takich jak badanie: elementów oceniających model biznesu, sfery aksjologicznej modeli biznesu, modelu biznesu sieci przedsiębiorstw, rodzajów i siły relacji wewnętrznych i zewnętrznych modeli biznesu, miejsca i roli modelu biznesu w zarządzaniu strategicznym.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Nowe obszary badań w naukach o zarządzaniu strony 80 - 94
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Nogalski B., Falencikowski T.: Modele biznesów jako nowy obszar badań w naukach o zarządzaniu// W : Nowe obszary badań w naukach o zarządzaniu/ ed. Jerzy Rokita Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2015, s.80-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi