Modele integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modele integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw

Abstrakt

Modele integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw. W artykule wskazano na potrzebę wsparcia organizacji informatycznych narzędziami informatycznymi służącymi do zarządzania zmianami i incydentami. Przedstawiono również charakterystykę systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania projektami, mogącego znaleźć zastosowanie do rozwiązania kwestii zarządzania wersjami, wydaniami i incydentami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych strony 269 - 276
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski C., Ziółkowski A., Madej P.: Modele integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw// Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych/ ed. eds. Janusz Górski, Cezary Orłowski. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2010, s.269-276
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi