Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą

Abstrakt

Potrzeba zarządzania jakością w szkołach wyższych jest rezultatem gwałtownego wzrostu ilościowego instytucji akademickich, niewystarczającego finansowania szkolnictwa wyższego, trendów demograficznych oraz rosnącej konkurencji na rynku usług edukacyjnych. Do oceny jakości usług świadczonych przez uczelnie Autorzy proponują wykorzystanie dobrze znanego w biznesie modelu jakości usług Servqual. Wskazują zarówno korzyści, jak i trudności wynikające ze stosowania tego modelu do oceny szkoły wyższej. Generalną konkluzją jest stwierdzenie, że model ten może być przydatnym narzędziem w zarządzaniu uczelnią.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nauka i Szkolnictwo Wyższe strony 91 - 102,
ISSN: 1231-0298
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dominiak P., Leja K.: Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą// Nauka i Szkolnictwo Wyższe. -., nr. 2/18/2001 (2002), s.91-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi