Modele symulacyjne zachowania się miejskiej sieci ciepłowniczej dla potrzeb optymalnej eksplatacji elektrociepłowni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modele symulacyjne zachowania się miejskiej sieci ciepłowniczej dla potrzeb optymalnej eksplatacji elektrociepłowni

Abstrakt

W opracowaniu omówiono 2 modele symulacyjne zachowania się sieci ciepłowniczej. Pierwszy oparty jest o struktury Boxa-Jenkinsa, drugi wykorzystuje sieci neuronowe. Przeprowadzono próby na danych rzeczywistych z gdańskiej sieci ciepłowniczej na podstawie, których dobrano parametry modeli. Sprawdzono przydatność obu struktur do prognozowania zachowania się miejskiej sieci ciepłowniczej przy znanych wymuszeniach.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] OWD 2003. V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. Istebna - Zaolzie, 18-21 października 2003 strony 117 - 126
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Dziedzicki K., Augusiak A.: Modele symulacyjne zachowania się miejskiej sieci ciepłowniczej dla potrzeb optymalnej eksplatacji elektrociepłowni// [Materiały] OWD 2003. V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. Istebna - Zaolzie, 18-21 października 2003/ Gliwice: Kom. Org. Symp. PPEE i Sem. BSE, 2003, s.117-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi