Modele symulacyjne zachowania się miejskiej sieci ciepłowniczej dla potrzeb optymalnej eksplatacji elektrociepłowni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modele symulacyjne zachowania się miejskiej sieci ciepłowniczej dla potrzeb optymalnej eksplatacji elektrociepłowni

Abstrakt

W opracowaniu omówiono 2 modele symulacyjne zachowania się sieci ciepłowniczej. Pierwszy oparty jest o struktury Boxa-Jenkinsa, drugi wykorzystuje sieci neuronowe. Przeprowadzono próby na danych rzeczywistych z gdańskiej sieci ciepłowniczej na podstawie, których dobrano parametry modeli. Sprawdzono przydatność obu struktur do prognozowania zachowania się miejskiej sieci ciepłowniczej przy znanych wymuszeniach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] OWD 2003. V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. Istebna - Zaolzie, 18-21 października 2003 strony 117 - 126
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Dziedzicki K., Augusiak A.: Modele symulacyjne zachowania się miejskiej sieci ciepłowniczej dla potrzeb optymalnej eksplatacji elektrociepłowni// [Materiały] OWD 2003. V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. Istebna - Zaolzie, 18-21 października 2003/ Gliwice: Kom. Org. Symp. PPEE i Sem. BSE, 2003, s.117-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi