Modeling of flow phenomena associated with polymer injection into a mold - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modeling of flow phenomena associated with polymer injection into a mold

Abstrakt

Podczas wtrysku tworzywa do formy w strefie tworzywo-ścianka formy występują zjawiska, które są źródłem zwiększonej chropowatości powierzchni i wad wypraski. W pracy pisano powyższe zjawiska oraz zaprezentowano model numeryczny, umożliwiający symulację tych zjawisk. Symulację komputerową wykonano w CI TASK stosując program FIDAP. Wyniki badań symulacyjnych zweryfikowano badaniami doświadczalnymi, wykonując fotografie i profilogramy powierzchni próbek. Struktura powierzchni opisana badaniami doświadczalnymi potwierdza występowanie modelowanych zjawisk w strefie przyściennej formy podczas wtrysku.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 7, strony 1001 - 1009,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Przybylski W., Dzionk S.: Modeling of flow phenomena associated with polymer injection into a mold// TASK Quarterly. -Vol. 7., nr. 2 (2003), s.1001-1009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi