Modeling of flow phenomena on the mould plastic interface associated withpolymer injection. Trends Production Technol.**2002 Bd 3 s. 122-137, 11 rys Proceedings of the International Colloquium on Production Science. Gdańsk, April 15th 2002. Ed. D. Spaht. Modelowanie zjawisk zachodzących podczas wtrysku w strefie tworzywo-forma. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modeling of flow phenomena on the mould plastic interface associated withpolymer injection. Trends Production Technol.**2002 Bd 3 s. 122-137, 11 rys Proceedings of the International Colloquium on Production Science. Gdańsk, April 15th 2002. Ed. D. Spaht. Modelowanie zjawisk zachodzących podczas wtrysku w strefie tworzywo-forma.

Abstrakt

Podczas wtrysku występują w warstwie tworzywa przy ściance formy zjawiska,które są źródłem wad. Opisano powyższe zjawiska oraz zaprezentowano model zachowania się tworzywa w strefie przyściennej z wykorzystaniem symulacji komputerowej procesu wtrysku. Symulację wykonano na komputerach CI TASK przyuzyciu programu FIDAP. Ponadto przedstawiono wyniki badań doświadczalnych w postaci fotografii i profilogramów powierzchni, które potwierdzają występo-wanie modelowanych zjawisk w strefie tworzywo-forma.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Przybylski W., Dzionk S.: Modeling of flow phenomena on the mould plastic interface associated withpolymer injection. Trends Production Technol.**2002 Bd 3 s. 122-137, 11 rys Proceedings of the International Colloquium on Production Science. Gdańsk, April 15th 2002. Ed. D. Spaht. Modelowanie zjawisk zachodzących podczas wtrysku w strefie tworzywo-forma.// . -., (2002),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi