Modeling of the alcohol dehydrogenase active site. Two different modes of alcohol binding in crystals of zinc and cadmium tri-tert-butoxysilanethiolates evidenced by X-ray diffraction and solid state vibrational spectroscopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modeling of the alcohol dehydrogenase active site. Two different modes of alcohol binding in crystals of zinc and cadmium tri-tert-butoxysilanethiolates evidenced by X-ray diffraction and solid state vibrational spectroscopy

Abstrakt

Opisano syntezę, struktury cząsteczkowe oraz widma FT-IR, 1H. 13C, 29Si, 113Cd NMR dziesięciu nowych, mieszanoligandowych kompleksów cynku i kadmu z ligandem tri-tert-butoksysilanotiolanowym i pochodnymi imidazolu. Za pomocą rentgenowskiej analizy strukturalnej i spektroskopii w podczerwieni udokumentowano dwa różne sposoby wiązania etanolu i metanolu w kryształach tych związków. Opisane kompleksy stanowią modele miejsca aktywnego dehydrogenazy alkoholowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY nr 2009, strony 3644 - 3660,
ISSN: 1434-1948
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Dołęga A., Kazimierczuk K., Gudat D., Herman A., Stangret J., Konitz A., Śmiechowski M., Godlewska S.: Modeling of the alcohol dehydrogenase active site. Two different modes of alcohol binding in crystals of zinc and cadmium tri-tert-butoxysilanethiolates evidenced by X-ray diffraction and solid state vibrational spectroscopy// EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY. -Vol. 2009, nr. iss. 24 (2009), s.3644-3660
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi