Modeling of the fascia-mesh system and sensitivity analysis of a junction force after a laparoscopic ventral hernia repair - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modeling of the fascia-mesh system and sensitivity analysis of a junction force after a laparoscopic ventral hernia repair

Abstrakt

W pracy rozpatrywano prosty model cięgnowy układu powięż-siatka do oszacowania siły połączenia siatki z powięzią po operacji laparoskopowej przepukliny brzusznej. Cięgno obciążone jest ciśnieniem wewnątrz brzusznym, symulującym kaszel, oraz przemieszczeniami jego końców wywołanymi skłonami pacjenta. Wpływ poszczególnych parametrów cięgna na siłę połączenia określono za pomocą analizy wrażliwości. Sformułowano pewne wnioski ważne dla chirurgów oraz dalszych prac badawczych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics nr 48, strony 933 - 950,
ISSN: 1429-2955
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szymczak C., Lubowiecka I., Tomaszewska A., Śmietański M.: Modeling of the fascia-mesh system and sensitivity analysis of a junction force after a laparoscopic ventral hernia repair// Journal of Theoretical and Applied Mechanics. -Vol. 48, nr. Iss. 4 (2010), s.933-950
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi