Modeling of the finite amplitude plane wave propagation in non-dissipative medium - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modeling of the finite amplitude plane wave propagation in non-dissipative medium

Abstrakt

Praca prezentuje wyniki analizy teoretycznej zagadnienia propagacji fali płaskiej o skończonej amplitudzie w ośrodku wodnym bez dyssypacji. Przedstawiono model matematyczny i przykładowe wyniki obliczeń numerycznych. Model matematyczny zbudowano w oparciu o jednowymiarowe równania mechaniki płynów. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano metodę różnic skończonych. Analizowano zmiany ciśnienia i zmiany widma. Badano zbieżność i dokładność otrzymanego układu równań różnicowych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 11, strony 11 - 18,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Baranowska A.: Modeling of the finite amplitude plane wave propagation in non-dissipative medium// HYDROACOUSTICS. -Vol. 11., (2008), s.11-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi