Modeling of unsaturated water flow in double-porosity soils by the homogenization approach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modeling of unsaturated water flow in double-porosity soils by the homogenization approach.

Abstrakt

Grunty o podwójnej porowatości zbudowane są z dwóch materiałów o znacznie różniących się parametrach hydraulicznych. Ze względu na tą szczególną strukturę, podczas przepływu nieustalonego w tego typu gruntach wytwarzają się lokalne różnice ciśnienia kapilarnego. W artykule przedstawiono model przepływu w gruntach o podwójnej porowatości w skali makroskopowej z uwzględnieniem efektów lokalnych. Model otrzymano metodą homogenizacji. Model ma formę równania różniczkowo-całkowego z nieliniowym członem źródłowym opisującym oddziaływanie dwóch materiałów. Parametry efektywne (pojemność wodna i przewodność) zależą od parametrów materiału bardziej przepuszczalnego oraz od geometrii lokalnej. Przedstawiono implementację numeryczną modelu oraz przykłady obliczeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Lewandowska J., Szymkiewicz A., Burzyński K., Vauclin M.: Modeling of unsaturated water flow in double-porosity soils by the homogenization approach. // . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi