Modeling, run-time optimization and execution of distributed workflow applications in the JEE-based BeesyCluster environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modeling, run-time optimization and execution of distributed workflow applications in the JEE-based BeesyCluster environment

Abstrakt

Artykuł prezentuje kompletne rozwiązanie do modelowania naukowych i biznesowych scenariuszy. statycznego i dynamicznego wyboru usług z uwzględnieniem parametrów jakościowych oraz wykonanie scenariuszy w rzeczywistym środowisku. Scenariusz jest modelowany jako acykliczny graf skierowany, w którym węzły reprezentują zadania zaś krawędzie zależności pomiędzy zadaniami. Warstwa pośrednia BeesyCluster jest wykorzystana do umożliwienia dostawcom publikacji usług bazujących na sekwencyjnych lub równoległych aplikacjach. Zaproponowano algorytmy optymalizacyjne do wyboru najbardziej optymalnej usługi do każdego zadania tak, aby zoptymalizować zadane kryterium np. iloczyn czasu wykonania scenariusza i kosztu, liniowej kombinacji czasu i kosztu, lub minimalizacji czasu z ograniczeniem kosztowym. Artykuł prezentuje szczegóły implementacyjne wielowątkowego silnika wykonawczego zaimplementowanego z wykorzystaniem JEE. Przeprowadzono testy dla ww. kryteriów dla biznesowego i naukowego scenariusza. Zaprezentowano także narzut systemu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING strony 1 - 26,
ISSN: 0920-8542
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czarnul P.: Modeling, run-time optimization and execution of distributed workflow applications in the JEE-based BeesyCluster environment// JOURNAL OF SUPERCOMPUTING. -, (2010), s.1-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi