Modelling and computer programmes for dynamie analysis of complex mechanical systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling and computer programmes for dynamie analysis of complex mechanical systems

Abstrakt

Praca dokumentuje dokonania samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej i ma na celu przedstawienie i rozpowszechnienie wyników badań prowadzonych na Wydziale, szczególnie w ramach grantów KBN, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w ostatnich kilku latach.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wittbrodt E.: Modelling and computer programmes for dynamie analysis of complex mechanical systems// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi