Modelling of concrete fracture at aggregate level using FEM and DEM based on X-ray uCT images of internal structure - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling of concrete fracture at aggregate level using FEM and DEM based on X-ray uCT images of internal structure

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem pękania w zginanych belkach betonowych. Proces pękania był obserwowany przy zastosowaniu mikrotomografii . Zaobserwowany proces był symulowany numerycznie przy zastosowaniu metody elementów skończonych i metody elementów dyskretnych. Beton był opisany jako materiał 4-fazowy. Otrzymano dobrą zgodność wyników numerycznych z doświadczalnymi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS strony 13 - 35,
ISSN: 0013-7944
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Skarżyński Ł., Nitka M., Tejchman-Konarzewski A.: Modelling of concrete fracture at aggregate level using FEM and DEM based on X-ray uCT images of internal structure// ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. -, nr. 147 (2015), s.13-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi