Modelling of elastic response of granular media - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling of elastic response of granular media

Abstrakt

W pracy przedstawiono opis gruntowego ośrodka ziarnistego w ujęciu jego nieciągłości.Podano przejście opisu tego ośrodka do opisu ośrodka gruntowego ciągłego. Podano rozwiązania ciągłe stanu naprężenia wg. rozwiązania Mindlina. Podano określenie wartości parametrów sprężystych ośrodka ciągłego przy bardzo małych odkształceniach. Przeanalizowano wpływ różnych czynników na określenie modułu odkształcenia sprężystego. Podano sposób modelowania ośrodka sprężystego w strefach liniowo sprężystych, nieliniowo sprężystych i anizotropowo sprężystych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Scientific Conference Natural and Technical Problems of Environmental Engineering : 4th International Workshop: Soil Parameters from in situ and Laboratory Tests, Poznań, 27-29 September 2010 strony 313 - 333
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dembicki E.: Modelling of elastic response of granular media// Scientific Conference Natural and Technical Problems of Environmental Engineering : 4th International Workshop: Soil Parameters from in situ and Laboratory Tests, Poznań, 27-29 September 2010/ ed. eds. E. Dembicki, J. Komisarek. Poznań: Poznań University of Science Press, 2010, s.313-333
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi