Modelling of Nuclear Power Plant Steam Turbine - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling of Nuclear Power Plant Steam Turbine

Abstrakt

The paper describes the approach to a Nuclear Power Plant steam turbine modelling which would enable on-line optimal process control (model based) and diagnosis over wide range of operating conditions caused by changing power demand. Presented model is static, multivariable and nonlinear. Such model enables analyzing the heat cogeneration aspects. Developed model is validated and verified by using archive data gained from researches within previous Polish Nuclear Power Programme. Paper concerns the WWR 440 steam turbine that was supposed to be used in Zarnowiec. The model is also tested by using varying inputs. In the final section the ideas regarding the future development of this model are presented.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki strony 603 - 611
Język:
angielski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kobylarz A., Kulkowski K., Duzinkiewicz K., Grochowski M.: Modelling of Nuclear Power Plant Steam Turbine// Aktualne Problemy Automatyki i Robotyki/ ed. Krzysztof Malinowski, Jerzy Józefczyk, Jerzy Świątek Warszawa: Oficyna Wydawnicza EXIT, 2014, s.603-611
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi