Modelling of pipes conveying flowing liquid - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling of pipes conveying flowing liquid

Abstrakt

The paper introduces the method of modal reduction of system which consists of pipe with flowing liquid. The concept of hybrid model is proposed. The system model consists of two parts, the modal model and the finite elements model. The modal model represents linear, self-adjoined part of the system, while simple lumped technique is applied for modelling of Coriolis phenomena.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych strony 227 - 233
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orlikowski C., Hein R.: Modelling of pipes conveying flowing liquid // Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Uhla. Kraków: Wydaw. Nauk. ITE-PIB, 2010, s.227-233
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi