Modelling of size effects in concrete using elasto-plascity with non-local softening - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling of size effects in concrete using elasto-plascity with non-local softening

Abstrakt

Artykuł przedstawia numeryczne symulacje MES efektów skali w materiałach kruchych takich jak beton , wykonane w warunkach płaskiego stanu odkształceń. Materiał był modelowany w ramach sprężysto-plastyczności z izotropowym wzmocnieniem i osłabieniem. W obszarze ściskania przyjęto liniowe kryterium Druckera-Pragera z niestowarzyszonym prawem płynięcia a w obszarze rozciągania liniowe kryterium Rankina ze stowarzyszonym prawem płynięcia. W celu zapewnienia niezależności wyników od siatki i możliwości opisu efektów skali, oba kryteria zostały zostały rozszerzone w obszarze osłabienia o czynniki nielokalne w celu uwzględnienia długości charakterystycznej mikrostruktury. Wykonano analizy trzech różnych problemów brzegowych ze wzgl. na efekt skali: jednoosiowego ścisknia, jednoosiowego rozciągania i 3-punktowego zginania dla różnych proporcji między długością charakterystyczną mikrostruktury w wielkością elementu. Wyniki numeryczne dla rozciągania i zginania zostały porównane z prawm efektu skali wg Bazanta. Dodatkowo wykonano obliczenia dla żelbetowych belek bez strzemion poddanych zginaniu, gdzie przyjęto pełny kontakt (bez możliwości poślizgu) między zbrojeniem a betonem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 52, strony 7 - 35,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bobiński J., Tejchman-Konarzewski A.: Modelling of size effects in concrete using elasto-plascity with non-local softening// Archives of Civil Engineering. -Vol. 52., nr. iss. 1 (2006), s.7-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi