Modelowanie cech hydromechanicznych dwustanowych bezzałogowych obiektów pływających. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie cech hydromechanicznych dwustanowych bezzałogowych obiektów pływających.

Abstrakt

W artykule przedstawiono ogólny zarys problematyki związanej z badaniami i projektowaniem dwustanowych bezzałogowych obiektów pływających. Na początku, przedstawiono badania interdyscyplinarne i możliwości wdrożenia efektów badań. następnie scharakteryzowano tak zwane technologie zaawansowane zastosowanie, których jest niezbędne podczas badań i w czasie projektowania dwustanowych bezzałogowych obiektów pływających. Omówiono metodę badań własnych. Z kolei opisano dwustanowy pojazd podwodny typu AUV-Stealth. Główna część artykułu została poświęcona omówieniu problemów związanych z modelowaniem cech hydromechanicznych dwustanowych bezzałogowych obiektów pływających, w tym: pływalność i stateczność pojazdu, ruch i mobilność pojazdu, trudnowykrywalność pojazdu. W końcowej części artykułu przedstawiono wyzwania związane z dalszym rozwojem obiektów wielostanowych. Podano wnioski końcowe.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Od metody elementów skończonych do mechatroniki strony 143 - 154
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Gerigk M.: Modelowanie cech hydromechanicznych dwustanowych bezzałogowych obiektów pływających.// Od metody elementów skończonych do mechatroniki/ ed. Krzysztof Kaliński, Krzysztof Lipiński Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2017, s.143-154
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi