Modelowanie hałasu samochodu osobowego w ruchu drogowym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie hałasu samochodu osobowego w ruchu drogowym.

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej pracy doktorskiej było opracowanie empirycznego modelu hałasu emitowanego przez samochody, pozwalającego na określenie hałasu w dowolnych warunkach ruchu pojazdu oraz nadającego się do analizy parametrycznej wpływu podstawowych parametrów ruchu na emitowany hałas. W ramach pracy opracowano metodykę a następnie przeprowadzono badania drogowe hałasu ośmiu pojazdów. Na podstawie uzyskanych charakterystyk emisji hałasu zbudowano model VENOM (VEhicle NOise Model). W zakończeniu pracy przedstawiono analizę parametryczną wpływu parametrów ruchu pojazdu na hałas przez niego generowany oraz wpływ przykładowych profili prędkości jazdy na dawkę hałasu emitowanego do otoczenia.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi