Modelowanie i analiza hydrodynamicznych łożysk foliowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie i analiza hydrodynamicznych łożysk foliowych

Abstrakt

streszczenie: w artykule omówiono zagadnienia związane z modelowaniem i analizą symulacyjną łożysk foliowych. badane łożyska zostały zaprojektowane do pracy w mikroturbinach energetycznych będących kluczowym elementem mikrosiłowni kogeneracyjnych orc. w kolejnych częściach pracy omówiono warunki pracy łożysk foliowych, opracowanie modelu numerycznego oraz analizę łożysk w zakresie obciążeń statycznych i dynamicznych. przedstawiono również przykład mikroturbiny z łożyskami foliowymi. prezentowane badania zostały wykonane przy wykorzystaniu własnych oraz komercyjnych programów komputerowych. wyniki obliczeń symulacyjnych zostaną wykorzystane podczas opracowywania ostatecznego rozwiązania konstrukcyjnego łożysk foliowych, dedykowanych do współpracy z wirnikiem mikroturbiny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik strony 1043 - 1050,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Żywica G., Bagiński P., Breńkacz Ł., Miąskowski W., Nalepa K., Pietkiewicz P.: Modelowanie i analiza hydrodynamicznych łożysk foliowych// Mechanik. -., nr. Nr 7 (2012), s.1043-1050
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi