Modelowanie i ocena jakościowa scenariuszy usług rozproszonych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie i ocena jakościowa scenariuszy usług rozproszonych

Abstrakt

Scenariusze usług są ważnym narzędziem modelowania funkcjonalności systemów rozproszonych. Ponieważ w systemach rozproszonych nie ma całkowitej pewności co do dostępności i jakości wykonania poszczególnych usług, więc jakość wykonania całego scenariusza też pozostaje niepewna. Aby zmniejszyć stopień niepewności należy najpierw ustalić jakość usług składowych, a następnie określić zależność jakości scenariusza od jakości poszczególnych usług. W niniejszej pracy przedstawiono model jakości takiego scenariusza składający się z pięciu kryteriów: wiarygodności, wydajności, bezpieczeństwa, elastyczności i użyteczności oraz dodatkowo kryterium kosztowności do obliczenia zależności między jakością a kosztem wykonania. Zdefiniowano metryki służące do pomiaru jakości poszczególnych usług. Określono również zasady redukcji pozwalające na wyznaczenie jakości scenariusza na podstawie jakości usług składowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Problemy jakości scenariuszy usług) strony 191 - 211
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kuchta J.: Modelowanie i ocena jakościowa scenariuszy usług rozproszonych// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Problemy jakości scenariuszy usług)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.191-211
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi