Modelowanie i pomiary nagłośnienia audytorium - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie i pomiary nagłośnienia audytorium

Abstrakt

Uwaga projektantów systemów nagłośnieniowych zogniskowana jest na tzw. akustyce pomieszczenia, w którym realizowany jest przekaz słowny. Zjawiska pogłosowe związane z geometrią sali audytoryjnej, wynikające z wielokrotnych odbić fali dźwiękowej uznawane są za dominujące. Artykuł podejmuje niedoceniany problem wpływu liczby i rozmieszczenia głośników w sali na jakość przekazu. Superpozycji sygnałów dochodzących do słuchacza z wielu źródeł towarzyszy zjawisko interferencji, które prowadzi do istotnej modyfikacji odbieranych sygnałów. Zniekształcenia wprowadzane przez system nagłaśniający zbadano przyjmując model systemowo-liniowy, w którym właściwości transmisyjne systemów komunikacji są określane funkcjami odpowiedzi impulsowych i funkcjami przenoszenia. Zaprezentowano wyniki symulacji i pomiarów, zwracając uwagę na wpływ, jaki zwielokrotnianie źródeł dźwięku ma na formanty - parametry fonemów istotne dla zrozumiałości mowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 54, strony 148 - 152,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Lasota H., Mazurek R.: Modelowanie i pomiary nagłośnienia audytorium// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 54., nr. nr 3 (2008), s.148-152
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi