Modelowanie matematyczne górnej sieci trakcyjnej dla potrzeb diagnostyki odbieraków prądu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie matematyczne górnej sieci trakcyjnej dla potrzeb diagnostyki odbieraków prądu

Abstrakt

Górna sieć trakcyjna jest obecnie najbardziej skutecznym sposobem zasilania kolejowych pojazdów elektrycznych. Wzrost prędkości pojazdów zwiększa pobór mocy i wymaga zapewnienia właściwej współpracy odbieraków prądu pojazdów z siecią jezdną. Metody modelowania i projektowania wspomaganego komputerowo dla górnej sieci trakcyjnej są obecnie na całym świecie szeroko rozwijane. W artykule przedstawiono nowy model matematyczny elementów sieci trakcyjnej i wyniki symulacji. Głównym celem jest dokładniejsza analiza wyników pomiarów parametrów charakteryzujących współpracę odbieraków prądu z siecią jezdną, aby zwiększyć wiarygodność oceny odbieraków w istniejącym systemie ich monitoringu. Modelowanie sieci oparto na metodzie energetycznej Lagrange'a. Przedstawiono szczegółowo strukturę modelu i równania opisujące go, a także wyniki niektórych pomiarów laboratoryjnych, które zostały wykonane w celu określenia parametrów modelu przewodu jezdnego. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji dotyczące skutków oddziaływania siły nacisku odbieraka na przewód jezdny, uzyskane się przy użyciu utworzonego modelu i porównano je z wynikami zarejestrowanymi w warunkach ruchowych na stanowisku monitoringu. Przygotowany program może być używany do tworzenia narzędzi informatycznych, które będą wspierać projektantów sieci trakcyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
W: XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej : SEMTRAK 2014 strony 249 - 258
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Wilk A., Karwowski K., Michna M., Mizan M., Skibicki J., Kaczmarek P.: Modelowanie matematyczne górnej sieci trakcyjnej dla potrzeb diagnostyki odbieraków prądu// W: XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej : SEMTRAK 2014/ Kraków: Wydawnictwo PiT Kraków, 2014, s.249-258
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi