Modelowanie matematyczne transportu lodu w rejonie projektowanego Stopnia Wodnego Siarzewo - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie matematyczne transportu lodu w rejonie projektowanego Stopnia Wodnego Siarzewo

Abstrakt

Przedstawiono wpływ planowanego stopnia Siarzewo na Wiśle na dynamikę lodu w obszarze powyżej i poniżej stopnia. Do tego celu zaimplementowano model matematyczny i przeprowadzono symulacje numeryczne dla różnych scenariuszy. Obliczenia służyły do wyznaczeniu trasy spływu lodu przez zbiornik i poniżej zbiornika oraz sił z jakimi lód będzie oddziaływał na brzegi i dno rzeki oraz projektowane na zbiorniku wyspy. Badaniami objęto odcinek Wisły pomiędzy istniejącym stopniem wodnym Włocławek (km 674,850) a km 715.

Cytuj jako

Autorzy (4)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Gospodarka Wodna nr 10, strony 31 - 37,
ISSN: 0017-2448
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Kolerski T., Wrzosek K., Sobiesak P., Polak K.: Modelowanie matematyczne transportu lodu w rejonie projektowanego Stopnia Wodnego Siarzewo// Gospodarka Wodna -Vol. 10, (2020), s.31-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi