Modelowanie, monitorowanie i sterowanie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie, monitorowanie i sterowanie

Abstrakt

Artykuł przedstawia przegląd najnowszych wyników prac prowadzonych w obszarach modelowania, monitorowania i sterowania systemami wodociągowymi i ściekowymi.Ze względu na palące potrzeby kompleksowej ochrony środowiska naturalnego systemy wodociągowe i ściekowe sa przedmiotem intensywnych prac badawczych oraz wdrożeniowych. Spełnienie wysokich wymagań jakości oczyszczanych ścieków oraz wody pitnej, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, wymaga integracji wiedzy z systemów środowiskowych, technologii informamcyjnych i sterowania systemami.Kolejne artykuły publikowane w tym cyklu będą szczegółowo prezentowały te prace.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Brdyś M.: Modelowanie, monitorowanie i sterowanie// Wodociągi- Kanalizacja teoria, praktyka, zarządzanie.. -., nr. nr 10 = 44 (2007), s.22-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi