Modelowanie neuronowe regeneracyjnego wymiennika ciepła siłowni turboparowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie neuronowe regeneracyjnego wymiennika ciepła siłowni turboparowej

Abstrakt

Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SSN) w celu odtworzenia pracy wymienników regeneracyjnych elektrowni kondensacyjnej. Stworzony model pracy wymienników w zmiennych warunkach ruchu znajduje zastosowanie w badaniach diagnostycznych owych urządzeń jak i całego systemu elektrowni. Referat zawiera wprowadzenie do tematyki sztucznych sieci neuronowych, opis sztucznej sieci neuronowej (SSN) wykorzystanej do modelowania pracy wymienników regeneracyjnych, charakterystykę danych pomiarowych użytych w procesie treningu oraz uzyskane wyniki i wynikające z nich wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 404 - 408,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Szewczuk N., Głuch J.: Modelowanie neuronowe regeneracyjnego wymiennika ciepła siłowni turboparowej// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. 6 (2015), s.404-408
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi