Modelowanie nierównomiernego nasycenia nabiegunnika generatora synchronicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie nierównomiernego nasycenia nabiegunnika generatora synchronicznego

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję modelu obwodowego generatora synchronicznego (GS) w układzie współrzędnych naturalnych. W równaniach modelu uwzględniono zarówno niesinusoidalny rozkład uzwojeń, jak i nierównomierne nasycenie nabiegunników. Do wyznaczenia indukcyjności własnych i wzajemnych uzwojeń GS zastosowano zmodyfikowaną metodę funkcji opisujących rozłożenie przestrzenne uzwojeń. Nierównomierne nasycenie nabiegunników GS odwzorowano za pomocą funkcji opisującej geometrię (zastępczą grubość) szczeliny roboczej. Opracowany model obwodowy można zastosować do badań symulacyjnych GS zarówno z biegunami wydatnymi, jak i utajonymi. W celu weryfikacji przyjętych założeń do sformułowania modelu wykonano badania laboratoryjne. Model obwodowy GS można zastosować do analizy autonomicznych systemów elektroenergetycznych, w których parametry pojedynczego generatora mają decydujący wpływ na jakość energii elektrycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe strony 121 - 126,
ISSN: 0239-3646
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kutt F., Michna M., Kostro G., Ronkowski M.: Modelowanie nierównomiernego nasycenia nabiegunnika generatora synchronicznego// Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. -., nr. 3(103) (2014), s.121-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi