Modelowanie numeryczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ropopochodnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie numeryczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ropopochodnych

Abstrakt

Z uwagi na właściwości związków BTEX, jak również częste ich występowanie w sąsiedztwie obszarów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, modelowano numerycznie transport benzenu i jego pochodnych jako związków reprezentujących substancje ropopochodne zanieczyszczające środowisko wodno-gruntowe. Jako narzędzie zastosowano program MODFLOW z modułem MT3D umożliwiającym trójwymiarową symulację transportu rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń na drodze adwekcji, dyspersji/dyfuzyji i sorpcji.Celem przeprowadzonych analiz numerycznych było określenie stwarzanego zagrożenia, poprzez oszacowanie maksymalnego zasięgu plamy zanieczyszczeń i szybkości jej zaniku. W znacznym stopniu zależy to od szybkości rozprzestrzenienia zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej, wobec czego w pierwszym etapie przeprowadzono analizę czułości programu na zmienność parametrów opisujących proces dyspersji oraz sorpcji związków BTEX.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wójcik M., Spiess A., Gudehus G.: Modelowanie numeryczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ropopochodnych// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 129 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi