Modelowanie podziału zadań przewozowych w obszarach zurbanizowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie podziału zadań przewozowych w obszarach zurbanizowanych

Abstrakt

Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy problematyki modelowania podziału zadań przewozowych w procesie modelowania podróży. Wykonane analizy wykazały zasadność zastosowania dodatkowych czynników w modelowaniu wyboru środka transportu z uwagi na ich istotny wpływ na jakość modelu dla wybranych motywacji podróży. W pracy zawarto przykładowe modele uwzględniające każdy z analizowanych czynników. Z wykorzystaniem badań heurystycznych oraz wnioskowania rozmytego przeanalizowano możliwość uwzględnienia wpływu działań miękkich, wynikających z polityki transportowej w prognozowaniu podziału zadań przewozowych. Wykazano, że rozbudowa modeli stwarza możliwości wykonania prognoz uwzględniających zmiany w zakresie prognozowanych wartości dodatkowych zmiennych, opisujących uwarunkowania wpływające na wybór środka transportu. Ponadto uwzględnienie dodatkowych czynników w tym czynników jakościowych, związanych z działaniami miękkimi, pozwala na wykonanie analiz zróżnicowanych scenariuszy rozwoju analizowanego obszaru w zakresie polityki transportowej, stopnia rozwoju motoryzacji i innych elementów. W celu przedstawienia praktycznego zastosowania rozbudowanych modeli podziału zadań przewozowych, przedstawiono przykładowe wyniki analiz uwzględniających wybrane modele.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 174 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi