Modelowanie powierzchni elementów wykonywanych metodą stereolitografii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie powierzchni elementów wykonywanych metodą stereolitografii

Abstrakt

Modele wykonywane metodami przyrostowymi charakteryzują się specyficzną strukturą powierzchni tj. tzw.” efektem schodkowym”. Struktura taka zazwyczaj nie jest akceptowane przez odbiorcę i w celu uzyskania odpowiedniej jakości powierzchni wykonuje się dodatkową obróbkę np.: skrawaniem ( tzw. postprocessing). Własności powstającej struktury powierzchni można zmieniać w ograniczonym zakresie poprzez sposób ustawienia modelu na platformie. Aby przewidywać wielkość powstających nierówności tworzy się modele chropowatości powierzchni przedmiotów wykonywanych metodami przyrostowymi. W artykule przedstawiono rożne modele chropowatości powierzchni elementów wykonywanych metodą Stereolitografii w zakresie parametrów wysokościowych ja także ich porównanie do powierzchni rzeczywistej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
IM Inżynieria Maszyn nr 18, strony 7 - 19,
ISSN: 1426-708X
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Dzionk S.: Modelowanie powierzchni elementów wykonywanych metodą stereolitografii// IM Inżynieria Maszyn. -Vol. 18., nr. 2 (2013), s.7-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi