Modelowanie procesów produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem pakietu AweSim. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie procesów produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem pakietu AweSim.

Abstrakt

W artykule omówiono możliwości pakietu AweSim w zakresie konstrukcji sieciowych modeli obsługi. Pokazano sposoby konstrukcji sieci działań oraz zaprezentowano praktyczne wykorzystanie pakietu. Artykuł jest podsumowaniem doświadczeń naukowych i dydaktycznych autorów w zakresie modelowania sieciowego w szeroko pojętej technice komputerowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. strony 19 - 22
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Brudło P., Ratajczak T.: Modelowanie procesów produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem pakietu AweSim.// Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice./ Łódź: Wyż. Szk. Inf., 2003, s.19-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi