Modelowanie przepływów i procesów technologicznych w urządzeniach i systemach wodociągowych i kanalizacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie przepływów i procesów technologicznych w urządzeniach i systemach wodociągowych i kanalizacyjnych

Abstrakt

Rozdział w pracy zbiorowej, przygotowanej przez Sekcję Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN, stanowiącej ekspertyzę poświęconą stanowi obecnemu i kierunkom rozwoju przedmiotowej dyscypliny nauk technicznych. Rozdział dotyczy problematyki modelowania przepływów i procesów technologicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami strony 41 - 55
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Sawicki J.: Modelowanie przepływów i procesów technologicznych w urządzeniach i systemach wodociągowych i kanalizacyjnych// Stan aktualny i kierunki rozwoju nauki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów oraz gospodarki odpadami/ ed. M. Kwietniewski, J. Podedworna, M. Sozański Warszawa: Komitet Inżynierii Lądowej i Środowiska PAN, 2014, s.41-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi