Modelowanie przepływu turbulentnego z fazą dyspersyjną metodą LES - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie przepływu turbulentnego z fazą dyspersyjną metodą LES

Abstrakt

Zostały przedstawione wyniki modelowania metodą LES turbulentnegoruchu płynu z fazą dyspersyjną w kanale grzanym. Wybrane statystyki pól prędkości i temperatury zostały porównane z dostępnymi danymi DNS. Uzyskano dobrą zgodność gęstości rozkładu prawdopodobieństwa temperatury cząstek przy ściankach z danymi eksperymentalnymi. Przedstawiono dalsze możliwości analizy prędkości i temperatury fazy dyspersyjnej w turbulentnym ruchu płynu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 155 - 162
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Knorps M.: Modelowanie przepływu turbulentnego z fazą dyspersyjną metodą LES// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wyd. Wydział Mechaniczny PG, 2011, s.155-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi