Modelowanie przepływu ustalonego niejednostajnego w sieciach kanałów otwartych z uwzględnieniem obiektów hydrotechnicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie przepływu ustalonego niejednostajnego w sieciach kanałów otwartych z uwzględnieniem obiektów hydrotechnicznych

Abstrakt

W pracy sformułowano zagadnienie brzegowe dla równania energii opisującego przepływ ustalony niejednostajny i przedstawiono sposób jego rozwiązania przy pomocy metody różnicowej. Zaproponowana metoda obliczeń nadaje się do analizy przepływu w dendrycznych i pierścieniowych sieciach kanałów otwartych. Ponadto na przykładzie przelewu prostokątnego zaproponowano metodę uwzględnienia w obliczeniach zabudowy hydrotechnicznej. Słowa kluczowe: kanał otwarty, równanie energii, sieci kanałów, obiekt hydrotechniczny, przepływ ustalony niejednostajny

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych oraz w sieciach rzecznych :Monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Bogdana J. Wosiewicza strony 427 - 446
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Szymkiewicz R., Artichowicz W.: Modelowanie przepływu ustalonego niejednostajnego w sieciach kanałów otwartych z uwzględnieniem obiektów hydrotechnicznych// Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych oraz w sieciach rzecznych :Monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Bogdana J. Wosiewicza/ ed. Zbigniew Sroka i Wojciech Tschuschke Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016, s.427-446
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi