Modelowanie przestrzennego rozkładu natężenia magnetycznego pola rozproszonego dla wad wzorcowych w płytach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie przestrzennego rozkładu natężenia magnetycznego pola rozproszonego dla wad wzorcowych w płytach

Abstrakt

W pracy przedstawiono model, przy pomocy którego można obliczyć wektor indukcji rozproszonego pola magnetycznego od wady. Przeprowadzono badania eksperymentalne służące weryfikacji tego modelu. W badaniach wykorzystano dwie wady o geometrii prostopadłościanu wydrążone elektro-iskrowo w stalowej płycie. Dla składowej normalnej wektora indukcji pola magnetycznego występowały najmniejsze rozbieżności pomiędzy wynikami pomiarowymi oraz modelowania. Położenie maksimum oraz minimum tej składowej uzyskane przy pomocy pomiarów określa krawędzie wady (prostopadłe do kierunku magnesowania płyty) z dokładnością 1 mm. Duża zgodność pomiędzy wynikami modelowania oraz eksperymentalnymi sugeruje, iż przedstawiony model może być wykorzystany w algorytmach odtwarzających geometrię wad.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Masalon M., Augustyniak B., Chmielewski M., Seniuk A.: Modelowanie przestrzennego rozkładu natężenia magnetycznego pola rozproszonego dla wad wzorcowych w płytach// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi