Modelowanie rozwoju regionalnych systemów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem bioenergii. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie rozwoju regionalnych systemów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem bioenergii.

Abstrakt

Praca miała na celu opracowanie metodyki modelowania rozwoju systemów energetycznych na skalę regionalną z uwzględnieniem bioenergii oraz mechanizmów wspierania odnawialnych i skojarzonych źródeł energii, jak również systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. W wyniku rozwiązania zadania optymalizacyjnego określona została struktura produkcji i zużycia nośników energii w zadanym horyzoncie czasowym wraz z udziałem poszczególnych technologii energetycznych w pokrywaniu zapotrzebowania na energię użyteczną. Opracowana zmodyfikowana metoda modelowania wspomaga proces podejmowania decyzji związanych z planowaniem rozwoju systemów energetycznych na poziomie regionu np. województwa. Metoda została przetestowana na przykładzie województwa pomorskiego w horyzoncie czasowym do roku 2025.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi