Modelowanie scenariuszy negocjacyjnych w celu zwiększenia skuteczności realizacji przedsięwzięć zespołowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie scenariuszy negocjacyjnych w celu zwiększenia skuteczności realizacji przedsięwzięć zespołowych

Abstrakt

Negocjacje są istotną częścią wielu przedsięwzięć ludzkich, również tych, które odbywają się w Internecie. Sposób ich przeprowadzania, czyli scenariusz negocjacji, wpływa bezpośrednio na ich wyniki. Możliwe jest zatem zaproponowanie takich środowisk pośredniczących i scenariuszy negocjacyjnych, które pozytywnie wpłyną na wynik negocjacji.W pracy zaproponowano miary jakościowe pozwalające ocenić negocjacje. Przedstawiono rozproszone środowisko pośredniczące wspierające obserwację i analizę procesów negocjacyjnych odbywających się w Internecie dowodząc, że miary jakościowe dobrze opisują proces i wyniki negocjacji. Dalej zaproponowano sposób modelowania i zapisu scenariuszy negocjacyjnych w języku WS-CDL (Web Services Choreography Description Language) dowodząc, że możliwe jest wyrażenie scenariuszy negocjacyjnych w tym języku. Następnie przebadano wyniki negocjacji odbywających się zgodnie z zaproponowanymi scenariuszami z udziałem agentów ludzkich i programowych i porównano uzyskane wyniki dowodząc, że dobór scenariusza negocjacyjnego i środowiska pośredniczącego wpływa na wyniki negocjacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 107 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi