Modelowanie sieci wodociągowych - podejście do problemu szkieletyzacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie sieci wodociągowych - podejście do problemu szkieletyzacji

Abstrakt

W referacie przedstawiona została propozycja podejścia do upraszczania schematu sieci wodociągowych nazywanego szkieletyzacją (ang. skeletonization). Istota szkieletyzacji sprowadza się do zastąpienia określonego rzeczywistego fragmentu struktury sieci wybraną strukturą zastępczą. Uproszczony drogą szkieletyzacji schemat sieci jest podstawą budowy modeli matematycznych wykorzystywanych w zadaniach podejmowania decyzji, sterowania i monitorowania. Proponowane w literaturze z dziedziny hydrauliki metody szkieletyzacji albo odnoszą się do upraszczania prostych struktur (połączenia szeregowe, połączenia równoległe), albo są, wynikającymi z praktyki inżynierskiej, regułami usuwania mniej znaczących elementów sieci. W przedstawianym podejściu szkieletyzacja formułowana jest w postaci zagadnienia optymalizacyjnego minimalizacji różnicy średnio kwadratowej pomiędzy wartościami wielkości hydraulicznych w elementach granicznych pomiędzy upraszczanym a pozostającym niezmienionym obszarami sieci dla schematu przed i po szkieletyzacji. W podejściu tym nie mają znaczenia ani stopień złożoności upraszczanej struktury ani występujące w niej układy połączeń. Ocena wyników szkieletyzacji została przeprowadzona z wykorzystaniem wielkości hydrauliki i jakości wody. Badania zostały przeprowadzone na modelu sieci zbudowanym w oparciu o dane rzeczywistego systemu wodociągowego miasta Chojnice.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Duzinkiewicz K., Cimiński A.: Modelowanie sieci wodociągowych - podejście do problemu szkieletyzacji // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi