Modelowanie, sterowanie i wizualizacja quadrocoptera - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie, sterowanie i wizualizacja quadrocoptera

Abstrakt

Artykuł przedstawia podejście do budowy modelu matematycznego quadrocoptera. Głównym celem budowy modelu było zaprojektowanie odpowiedniego sterowania obiektu oraz analiza jego zachowania się w różnych sytuacjach. Jako założenie przyjęto budowę modelu, systemu sterowania oraz wszelkich towarzyszących algorytmów w otwartym środowisku programistycznym, co pozwoli na późniejszą ich implementację w rzeczywistym obiekcie, bez konieczności stosowania drogiego oprogramowania. Sterowanie quadrocopterem przez operatora odbywa się przy pomocy ruchów dłoni sczytywanych poprzez kamerę i odpowiednio interpretowanych przy pomocy zaawansowanych metod przetwarzania obrazów. Całość systemu zwizualizowana jest i osadzona w trójwymiarowym środowiskusymulacyjnym.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pomiary Automatyka Robotyka strony 234 - 240,
ISSN: 1427-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Liecau T., Warkocz M., Wąsik K., Grochowski M.: Modelowanie, sterowanie i wizualizacja quadrocoptera// Pomiary Automatyka Robotyka. -., nr. nr 2 (2012), s.234-240
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi