Modelowanie tłumienia propagacyjnego w mieście - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie tłumienia propagacyjnego w mieście

Abstrakt

Omówiono i porównano z wynikami pomiarów modele propagacyjne: ''wolnej przestrzeni'' oraz zalecane przez ITU-R w dokumencie P.1411. Analizę porównawczą przeprowadzono na podstawie około 20 tysięcy pomiarów wykonanych w różnych miastach Polski, przy wykorzystaniu infrastruktury radiowego systemu dostępu abonenckiego, pracującego w paśmie 2,4 GHz. Badane radiowe łącza dostępowe obejmowały przypadki zarówno spełnienia jak i niespełnienia zachowania LOS, tzn. bezpośredniej widoczności obu anten łącza radiowego. Następnie w sposób analityczny dostosowano badane modele do danych pomiarowych zebranych w rzeczywistych warunkach środowiskowych, określając jednocześnie jaki procent pomierzonych strat propagacyjnych daje się wyjaśnić poszczególnymi zmodyfikowanymi postaciami tych modeli. W podsumowaniu oceniono przydatność projektową analizowanych modeli propagacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności strony 227 - 234
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Kiedrowski A.: Modelowanie tłumienia propagacyjnego w mieście// Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności/ ed. Z. Kitowski, J. Lisowski Gdynia: AMW, 2003, s.227-234
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi