Modelowanie układu napędowego z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie układu napędowego z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym

Abstrakt

W pracy zaprezentowano sposób modelowania przełączalnego silnika reluktancyjnego wraz z całym układem napędowym. Przełączalne silniki reluktancyjne, w odróżnieniu od silników innych typów, wymagają zasilania z przekształtnika energoelektronicznego wraz z systemem sterowania. Dla analiz symulacyjnych pełnego układu jest pożądane dysponowanie modelem obwodowym przełączalnego silnika reluktancyjnego. Obwodowy model silnika jest szczególnie przydatny wtedy, gdy symulacje są przeprowadzane dla różnych algorytmów i parametrów sterowania. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji ilustrujące poprawność działania opracowanego modelu i jego przydatność do modelowania układów napędowych z przełączalnymi silnikami reluktancyjnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr 78, strony 144 - 150,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Iwan K., Mosoń I.: Modelowanie układu napędowego z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym// Przegląd Elektrotechniczny. -Vol. 78., nr. 5 (2002), s.144-150
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi