Modelowanie wybranych miar ryzyka na sieci dróg w regionach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie wybranych miar ryzyka na sieci dróg w regionach

Abstrakt

W rozprawie przedstawiono metodykę konstruowania użytecznych modeli szacowania wybranych miar ryzyka na sieci dróg w regionach administracyjnych z wykorzystaniem podejścia bazującego na zarządzaniu ryzykiem w inżynierii drogowej. W rozdziale 1 przedstawiono ogólną charakterystykę problemów bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w województwach oraz motywacje podjęcia pracy. Sformułowano cel główny, cele naukowe i praktyczne pracy oraz metodykę prowadzenia badań. W rozdziale 2 przedstawiono podstawy teoretyczne w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod zarządzania ryzykiem. Dokonano przeglądu modeli matematycznych zastosowanych do prognozowania liczby ofiar śmiertelnych oraz względnego wskaźnika ofiar śmiertelnych jako najczęściej stosowanych miar ryzyka. Zidentyfikowano zbiory czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego na sieci dróg w regionach administracyjnych. W rozdziale 3 wykonano wstępną analizę zebranych danych o stanach Ameryki Północnej, regionów Europy oraz polskich województw. Porównano stan bezpieczeństwa we wszystkich trzech grupach regionów. W rozdziale 4 przeanalizowano współzależności zmiennych niezależnych i ich wpływ na wybrane miary ryzyka na sieci dróg w regionach. Przyjęto struktury opracowywanych modeli, wybrano funkcje wiążące oraz zmienne niezależne najsilniej powiązane ze zmienną zależną. Przedstawiono również metodykę ich walidacji, weryfikacji oraz kalibracji. W rozdziale 5 przedstawiono metodykę konstruowania matematycznych modeli wybranych miar ryzyka na sieci dróg dla każdej z wybranych grup regionów. W przypadku stanów AP stworzono modele o dwóch, a dla regionów EU oraz województw PL o trzech różnych strukturach. Opracowane modele miały strukturę jedno- i wielopoziomową (hierarchiczną). Wykorzystano do ich konstrukcji różne metody matematyczne. Wybrane modele opracowano dla województw PL zostały następnie skalibrowane na uaktualnionej bazie danych. W rozdziale 6 przedstawiono wyniki analizy wpływu poszczególnych czynników, wchodzących w skład wybranych modeli dla województw PL na wielkość analizowanego wskaźnika śmiertelności demograficznej RFR. W rozdziale 7 podjęto próbę zastosowania opracowanych modeli dla województw PL do prognozowania liczby ofiar śmiertelnych w czterech wybranych województwach z uwzględnieniem przyjętych scenariuszy rozwoju systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 13 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi