Modelowanie zachowania układu mięśni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie zachowania układu mięśni

Abstrakt

W rozdziale są opisane podejścia do zamodelowania zachowania zespołu mięśni, które są oparte o zasady mechaniki. Zgodnie z tymi zasadami problem zamodelowania zachowania zespołu mięśni należy rozwiązać jako odwrotne lub proste zadanie dynamiki. Odwrotne zadanie dynamiki pozwala na wyznaczenie sił/momentów generowanych przez poszczególne mięśnie na podstawie danych kinematycznych, tzn. trajektorii ruchu oraz jej pochodnych (prędkości i przemieszczenia). Z kolei proste zadanie dynamiki wymaga znajomości sił/momentów generowanych przez poszczególne mięśnie w celu wyznaczenia trajektorii ruchu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna. - Tom 3 strony 329 - 343
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wojnicz W., Wittbrodt E.: Modelowanie zachowania układu mięśni// Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna. - Tom 3/ ed. Gzik M., Lewandowska-Szumieł M., Pawlikowski M., Wychowański M. Akademicka Oficyna Wydawnictwa EXIT: Polska Akademia Nauk, 2015, s.329-343
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi