Modernizacja łuków koszowych z wykorzystaniem programu MUGO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modernizacja łuków koszowych z wykorzystaniem programu MUGO

Abstrakt

W artykule przedstawiono opracowywane obecnie algorytmy obliczeń, które będą wykonywane w programie komputerowym MUGO służącym do wyznaczania przesunięć toru i robót ziemnych. Program jest związany z modernizacją układów geometrycznych toru kolejowego. W pracy scharakteryzowano aktualny stan zaawansowania programu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 18 - 20,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Bałuch M., Szwaczkiewicz K.: Modernizacja łuków koszowych z wykorzystaniem programu MUGO// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. nr 9-10 (2011), s.18-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi